De Beijumse Buurtverbinder koppelt deelnemers en wijkbewoners aan elkaar.

Deelnemers worden gekoppeld aan bewoners (vrijwilligers). Dit gebeurt niet alleen een-op-een, een deelnemer kan ook aan bestaande groepen gekoppeld worden. Iedereen kan meedoen.

In eerste instantie bestaat de koppeling uit het doen van een gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld boodschappen halen of op bezoek gaan bij een vriend. Binnen de community zijn er verschillende manieren om betrokken te raken en betekenisvolle relaties aan te gaan. Zo wordt er elke maand gezamenlijk gegeten met een grote groep wijkbewoners, sporten jongeren en volwassenen met elkaar en worden regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd en bezocht.

Hierdoor zullen de deelnemers duurzaam zelfstandig kunnen (blijven) wonen, voor elkaar van betekenis zijn, participeren/ werken en deelnemen aan een sociaal leven in de wijk.

Voor zowel deelnemers als bewoners is dit een bijzonder project. Bewoners groeien in de vrijwillige inzet voor een ander en zullen daarvoor soms uit de eigen comfortzone moeten stappen.

De mooiste uitkomst van een koppeling is dat wanneer deze uiteindelijk uitmondt in een duurzame vriendschap. Bijvoorbeeld wanneer beide partijen elkaar leren waarderen, vertrouwen en thuis uitnodigen. Het project draagt daardoor bij aan het doorbreken van het stigma.


Stichting BijHem Community

Wij zijn bewoners van de prachtige wijk Beijum. Wij geloven in de kracht die vrijkomt als mensen onderling verbonden zijn. Wij zien potentie in mensen en zien de vele mogelijkheden die onze veelkleurige wijk biedt. We verbinden bewoners aan verschillende projecten en stimuleren hen zich in te zetten voor een ander en voor de wijk. Door de betekenisvolle relaties die zo ontstaan, zien we een ‘sociaal ecosysteem’ dat de wijk tot bloei brengt.

Contactgegevens

Jouke Janze
06 28 07 29 35
info@bijhem.net
www.bijhem.net