De Wijk De Wereld verbindt sinds 2017 een Groningse wijk en haar bewoners op sociale en artistieke wijze aan de kunsten en de Stadsschouwburg. Het project kwam voort uit de constatering dat er een grote kloof bestond tussen het enorme kunst- en cultuuraanbod dat Groningen te bieden heeft en de vele Stadjers uit alle verschillende wijken, die hun weg naar dat culturele aanbod veelal niet weten te vinden. De doelgroep van Welkom in de Buurt is hier een van. Er ontstond vanuit de Groningse Stadsschouwburg een initiatiefgroep van cultuurmakers die naar de bewoners toe trokken om te luisteren naar hun verhalen en die vervolgens te vertalen naar en te verbeelden in theater, muziek, dans. Dit was het begin van De Wijk De Wereld.

We investeren veel tijd in het leren kennen van de wijk en haar bewoners, hun verhalen, hun dromen en angsten. Deze zetten we om in kleine scènes, waarin professionele kunstenmakers en wijkbewoners samen verbeelden wat belangrijk wordt gevonden. We leggen verbanden met instellingen uit de wijk. We koppelen bewoners, instellingen en kunstenaars aan elkaar en geven hen de Stadsschouwburg als buurthuis en maakplek. De verschillende scènes worden samengesmeed tot montagevoorstelling, te zien in de schouwburg. Korte scènes, installaties, muzikale interventies, dans en video gepresenteerd in alle hoeken en gaten van de schouwburg, ontwikkeld onder begeleiding van noordelijke makers. Voor Welkom in de Buurt gaan we met jongeren die uit een beschermd wonen omgeving komen een voorstelling maken die we uiteindelijk tijdens Jonge Harten 2020 willen laten zien. In de aanloop daar naartoe bezoeken we met deze jongeren voorstellingen, luisteren naar hun verhalen, proberen hun talenten te ontwikkelen en maken samen een uniek verhaal.

De Wijk de Wereld

De Wijk De Wereld is tot stand gekomen op initiatief van de Stadsschouwburg/Oosterpoort, tegenwoordig SPOT Groningen geheten. SPOT wil graag in het kader van de inclusieve samenleving haar publieksgroep verbreden. Om het initiatief handen en voeten gegeven is de stichting DWDW in het leven geroepen. Vanuit deze stichting kan op verschillende manieren, via diverse subprojecten binnen De Wijk De Wereld, worden geprobeerd nieuwe doelgroepen te betrekken. In de uitvoering wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, zoals NNT/Guy & Roni, Vrijdag en specifiek voor de deelnemers van Welkom in de Buurt met het Jonge Harten Festival.

Contactgegevens

Karin Noeken
06 52 31 42 93
karin@dewijkdewereld.nl
www.dewijkdewereld.nl