Wat is er fijner dat, wanneer je een sprong in het diepe waagt, je met je vragen terecht kunt bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt? Dat is exact waar “Ervaringsdeskundig” voor staat.

Mensen die vanuit Beschermd Wonen & Opvang de stap maken naar zelfstandig wonen in de buurt, worden hierbij gekoppeld aan een ervaringsdeskundige. Deze ervaringsdeskundige begeleidt en ondersteunt hen bij de overgang. Daarbij passen zij de uitgangspunten van herstelondersteuning toe. Dit is een methode die positief bijdraagt bij aan het gevoel van eigen regie en eigenwaarde. Begeleiding en ondersteuning wordt vraaggestuurd geboden en waar nodig kunnen ervaringsdeskundigen terugvallen op professionele ondersteuning.

 

Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie

De Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie wil zich ontwikkelen tot een beweging die op grond van eigen ervaring en praktijkkennis wil komen tot een meer vraag gestuurd aanbod van zorg en welzijn. Zij werkt met een initiatiefgroep waarin vooral mensen met ervaringskennis en –deskundigheid zitten.

Contactgegevens

Martinus Stollenga
06 29 52 00 61
stollenga@debijdrage.nl
www.debijdrage.nl