Psychische kwetsbaarheid of verslaving staat nooit op zichzelf maar hangt samen met verschillende levensgebieden. Hetzelfde geldt voor het herstelproces. Ixta Sterk is een herstelprogramma waarin deelnemers gestructureerd aan de slag gaan met activiteiten gericht op de 6 domeinen van Positieve Gezondheid van Machteld Huber: Zingeving; Lichaamsfuncties; Mentaal welbevinden; Kwaliteit van leven; Meedoen; Dagelijks functioneren. Het doel van het programma is dat deelnemers aan de eigen ervaren gezondheid werken op een manier die bij hen past.

Het herstelprogramma bestaat in de kern uit een gespreksgroep. In totaal worden er 6 bijeenkomsten georganiseerd die elk in het teken staan van een specifiek domein.

Naast de gespreksgroep werkt elke deelnemer individueel aan zijn eigen ervaren gezondheid. Bij aanvang vult elke deelnemer de vragenlijst Positieve Gezondheid in. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe de deelnemer scoort op elk van de domeinen.

Aan de hand van de uitkomsten stellen deelnemers zelf hun persoonlijke herstelprogramma samen uit een divers aanbod activiteiten. Denk aan deelname aan een gespreksgroep (meerdere thema’s), wandelen in een wandelgroep, volgen van yogalessen, het ondernemen van een dagelijkse activiteit zoals en samen koken, deelnemen aan creatieve activiteiten als schilderen of werken met papier maché, een-op-een (herstelondersteunend) contact met een gelijkgestemde of gebruik maken van de Respijtfunctie van Ixta Noa (o.a. ‘oefenen voor uitstroom’ mogelijkheid voor mensen binnen een beschermde woonvorm).

Gedurende het programma houden deelnemers een dagboek bij. Het bijhouden zorgt ervoor dat zij inzicht krijgen in de voortgang van hun herstelproces en daarnaast biedt het een basis om ervaringen uit te wisselen met anderen en daarmee te leren met, en van elkaar.

Ixta Noa Groningen

Stichting Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Ixta Noa betekent: ‘Ik sta nieuw!’. Wij leveren een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel bij mensen. We doen dit door een veilige omgeving te creëren waarin mensen elkaar inspireren tot verandering. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook mee te maken hebben gehad. Vanuit deze ervaring helpen wij mensen bij hun welbevinden en herstel. Hierbij luidt ons motto: ‘Ixta Noa verandert jezelf’. Ons uitgangspunt is dat er (weer) verbinding ontstaat met anderen, dat je van betekenis bent voor je omgeving en meedoet en meedenkt als volwaardig lid van de samenleving. Onze kijkrichting is (terugval)preventief- en herstelgericht.

Contactgegevens

050 – 364 73 63
groningen@ixtanoa.nl
www.ixtanoa.nl
Aanmelden kan via de knop rechts bovenin op de homepage