Zowel Ixta Noa, Terwille als Twomorrow hebben ambitie om het herstel van mensen met een (ernstige) psychische stoornis of verslaving te bevorderen door (on)betaalde werkplekken te realiseren. Hiermee kunnen zij (zo volwaardig als mogelijk) meedoen in de samenleving en hebben daardoor perspectief op een betere toekomst.

Werk op de Kaart is een groepsprogramma dat deelnemers kennis en vaardigheden leert over Werk & Studie. Drie keer per jaar start een groep van 10 tot 12 deelnemers. Elke cyclus duurt 10 weken en bestaat uit bestaat zes themabijeenkomsten (elke week) en een terugkombijeenkomst (vier weken na de laatste bijeenkomst). Elke bijeenkomst heeft een apart thema:

  • Kennismaking en oriëntatie
  • Kwaliteiten
  • Haalbare doelen stellen
  • Interesses in arbeid en/of studie
  • Openheid
  • Solliciteren

Naast de themabijeenkomsten heeft iedere deelnemer een coach. Samen met de coach hebben zij zes gesprekken: een intakegesprek, vier ondersteunende gesprekken en een afsluitend gesprek. Deze individuele gesprekken zijn er om het resultaat te verduurzamen.

Met dit programma leveren de partijen samen een innovatieve bijdrage aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie voor psychisch kwetsbare inwoners van de gemeente Groningen.

Ixta Noa Groningen

Stichting Ixta Noa is een organisatie voor en door mensen die ervaring hebben met een psychische onbalans. Ixta Noa betekent: ‘Ik sta nieuw!’. Wij leveren een bijdrage aan positieve gezondheid en herstel bij mensen. We doen dit door een veilige omgeving te creëren waarin mensen elkaar inspireren tot verandering. Bij Ixta Noa werken mensen die de onbalans bij anderen herkennen en erkennen, omdat ze daar zelf ook mee te maken hebben gehad. Vanuit deze ervaring helpen wij mensen bij hun welbevinden en herstel. Hierbij luidt ons motto: ‘Ixta Noa verandert jezelf’. Ons uitgangspunt is dat er (weer) verbinding ontstaat met anderen, dat je van betekenis bent voor je omgeving en meedoet en meedenkt als volwaardig lid van de samenleving. Onze kijkrichting is (terugval)preventief- en herstelgericht.

Contactgegevens

050  364 73 63
groningen@ixtanoa.nl
www.ixtanoa.nl
Aanmelden kan via de knop rechts bovenin op de homepage