De aanleiding voor de gemeente Oldambt om het Woon-leer-werk traject te ontwikkelen is dat jongeren soms een indicatie beschermd wonen krijgen, omdat er geen andere mogelijkheid is binnen de gemeente. Wanneer de thuissituatie escaleert en de jongere verlaat (gedwongen of op eigen initiatief) het ouderlijk huis, dan zijn er geen voorzieningen. Meestal wordt er eerst een plekje gezocht in het eigen netwerk, maar zonder werk, zonder opleiding en zonder geld biedt dit geen perspectief. Wanneer er hulp gevraagd wordt bij de gemeente wordt er vaak een verwijzing gemaakt naar stichting MEE.

Uiteindelijk wordt er dan vaak een indicatie beschermd wonen afgegeven om de situatie te stabiliseren en de jongere niet dakloos te laten worden. Dit traject kan voorzien in de begeleiding van deze jongeren.

Met dit traject willen we jongeren helpen hun leven op de rit te krijgen. Er wordt een start gemaakt met 4 woningen en 4 jongeren, maar het is groeimodel; als dat goed gaat kunnen meer jongeren instromen. Je zou het kunnen zien als ‘proefwonen’ of ‘woonkansen’, maar die organisatie is er nog niet in het Oldambt.

In het traject staan een aantal essentiële vragen centraal, zoals, ‘Wat wil je bereiken?’ en ‘Wat heb je daarvoor nodig?’ Aan de hand van de antwoorden gaat de social worker 2.0 samen met de jongere kijken op welke manier hier een goede invulling aan kan worden gegeven. Het doel van het traject is dat de jongere beschikt over een eigen huurwoning en financieel zelfredzaam is. Een voorwaarde van deelname is dat jongeren werken en/of leren.

Jongeren waarvoor de stap nog iets te groot is om vanuit een beschermde woonvorm zelfstandig te gaan wonen kunnen ook meedoen aan het traject. Het traject biedt een veilige omgeving om te onderzoeken, meer zelfvertrouwen te ontwikkelen om uiteindelijk toe te werken naar zelfstandig wonen.

Met Lentis zijn afspraken gemaakt voor een vangnet. De afspraak is dat er, wanneer dit noodzakelijk, een beroep gedaan kan worden op aanvullende expertise.

Voor de gemeente zal dit traject uiteindelijk positief uitpakken doordat er minder geïndiceerde zorg wordt afgegeven.


Sociaal Werk Oldambt

Sociaal Werk Oldambt organiseert en biedt sociaal werk met als doel samen met de inwoners gezonde en leefbare wijken en dorpen te realiseren in de gemeente Oldambt. Dit doen we door betrokken, proactief en dichtbij de inwoner te zijn. Onze medewerkers bieden ondersteuning en hulp bij verschillende onderwerpen, zoals opgroeien en opvoeden, leefstijl, geld, woonbegeleiding, vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ook ondersteunen wij initiatieven en activiteiten in wijken en buurten die gezondheid en ontmoeten stimuleren. Dit doen we samen met dorpsorganisaties, scholen of andere instellingen in de buurt of dorp. In afstemming met de gemeente kunnen wij onze diensten gratis aanbieden.

Contactgegevens

Anja Drent
06 23 12 28 02
a.drent@sociaalwerkoldambt.nl
www.sociaalwerkoldambt.nl