Over WidB

Waarom?

De beweging is dat er steeds meer mensen vanuit Beschermd Wonen & Opvang weer zelfstandig gaan wonen in de buurt. Het organiseren van het proces van uitstroom alleen is echter nog geen garantie voor succes. Er is op allerlei vlakken ondersteuning nodig. Hoe wordt een persoon bijvoorbeeld opgevangen in de wijk? Hoe besteedt deze zijn tijd en waar heeft hij wel en geen hulp bij nodig?

Wat?

Welkom in de Buurt gaat over bovenstaande vragen. Het project is ontstaan vanuit het Innovatieatelier BW&O heeft als doel om de uitstroom en integratie te vergemakkelijken van mensen die vanuit Beschermd Wonen & Opvang (BW&O) weer zelfstandig gaan wonen in de buurt. Hoe? Juist.. door het stimuleren van innovatie.

Hoe?

Ideeën voor innovatie worden actief opgehaald. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar inspirerende, goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.
Iedere inwoner van de provincie kan een aanvraag indienen: burgers, ondernemers, organisaties, ervaringsdeskundigen… Het projectteam ondersteunt initiatiefnemers bij de uitwerking van het idee om te komen tot een gedegen subsidieaanvraag. Bij toewijzing ontvangen zij deelfinanciering en eventueel begeleiding in de vorm van een maatwerktraject.

Wie?

Het project wordt uitgevoerd door Buro Bries in opdracht van de Groningen gemeenten. Het projectteam bestaat uit adviseurs en ervaringsdeskundigen.

2019

Om te weten waar behoefte aan is, heeft Welkom in de Buurt in de maanden april en mei 2019 bij elke individuele gemeente knelpunten en kansen opgehaald:
Preventie van instroom:
  • Verbetering mogelijkheden en ondersteuning bij overgang 18- / 18+ (bijv. trainingshuis voor zelfstandig wordende jongeren).
  • Verbetering kennis, kunde en processen t.a.v. de intake.
  • “Omgekeerde Toets” of triage voorafgaand aan indicatiestelling.
  • Voorkomen van instroom door inzet van ervaringsdeskundigheid.
  • Concrete, lokale projecten die lokaal uitgevoerd worden door andere partijen (bijvoorbeeld een tussenvoorziening voor 16-27 jarige LVB’ers of Buurtcirkels).

Lees hier het hele rapport.

Verbetering van uitstroom:
  • Concrete, lokale projecten waarin woningbouw, zorg en overheid samenwerken om een groter en divers aanbod van geschikte woningen te realiseren (bijv. omklapwoningen, inclusieve woonvormen en andere initiatieven).
  • Gezamenlijk ontwikkelen Groningse procesbeschrijving bij uitstroom  inclusief financiële oplossingen.
  • Gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe prikkels die uitstroom bevorderen (bijv. Social Impact Bond).
  • Initiatieven die bijdragen aan een verwelkomende en inclusieve buurt.

Impact

Het doel van Welkom in de Buurt is om door middel van nieuwe initiatieven passende ondersteuning te realiseren voor mensen die uitstromen van BW&O naar zelfstandig wonen in de buurt. Om te achterhalen of de initieven daadwerkelijk als passend worden ervaren, is in 2018 een onderzoek gestart om te onderzoeken welke effecten de in dat jaar gestartte initiatieven hebben op het ervaren geluk en welzijn van de uitstromers op de (middel)lange termijn.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Alexander Impactwetenschappers.
Meer weten? Ga naar alexanderimpact.nl

Heb jij een

goed idee?

Heb jij een goed idee dat bijdraagt aan de uitstroom of integratie van mensen die vanuit BW&O weer in de wijk gaan wonen?

Idee aanmelden

Ontvang de

nieuwsbrief

Al het Welkom in de Buurt-nieuws ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Schrijf je in