Wij respecteren de privacy van jou als bezoeker van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (tot 25 mei 2018) én de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, vanaf 25 mei 2018) stellen. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Jouw gegevens worden niet zonder jouw expliciete toestemming aan derden verstrekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of op andere wijze expliciet toestemming geeft, wordt je e-mailadres opgeslagen in Mailchimp, het programma dat wij gebruiken voor het versturen van die nieuwsbrief. De frequentie van versturen is wisselend, afhankelijk van de ontwikkelingen in de Challenge. Onderaan iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, staat een link waarmee je je kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Je gegevens worden dan verwijderd uit ons bestand.


Meld je je aan met een idee om mee te doen aan Welkom in de Buurt?
Dan ontvangen wij daarvan een e-mail met de gegevens die je op het formulier hebt ingevuld. Tevens worden -nadat je de automatisch gegenereerde e-mail bevestigd hebt- je naam en e-mailadres ingevoerd in Mailchimp, het programma dat wij gebruiken om niet-persoonlijke mails aan je te sturen die direct betrekking hebben op en van belang zijn voor jouw deelname aan Welkom in de Buurt. Je kunt je ook voor deze berichten uitschrijven door op de link te klikken die onderaan ieder bericht staat, maar dan mis je essentiële informatie over de voortgang van (jouw deelname aan) Welkom in de Buurt. Ook kunnen we telefonisch contact met je opnemen voor het maken van een afspraak met betrekking tot jouw deelname, mits je je ons nummer hebt gegeven.


Als je idee het schopt tot het maatwerktraject,
zullen we een eigen bedrijfspagina op onze website inrichten, ten tijde van de publieksstemming. Op dat moment komen jouw zakelijke contactgegevens op die pagina te staan. Je krijgt echter zelf een laatste stem over wat er wel en niet op je pagina zichtbaar zal zijn.


Stuur je ons een e-mail,
dan ontvangen wij jouw e-mailadres in onze inbox. Wij gebruiken dat alleen om jouw e-mail te beantwoorden.

Gebruik van cookies

Wij maken geen gebruik van cookies. Alleen als je een stem uitbrengt op onze website (najaar 2018), wordt er een cookie geplaatst om ervoor te zorgen dat er niet dubbel gestemd kan worden. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als je gegevens met ons gedeeld hebt, heb je na een (al dan niet digitaal) schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of je kunt ze door ons laten verwijderen. Contact opnemen? Buro Bries, Boterdiep 63, 9712 LK te Groningen, 050 – 311 0215, groningen@welkomindebuurt.nl.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

(Juni 2018)