Wat is Buurtcirkel?

De een durft niet alleen naar de tandarts, de ander voelt zich soms wat eenzaam. De een is goed in administratie, de ander kookt graag voor iemand. Buurtcirkel is een initiatief dat inspeelt op de veranderingen in het Nederlandse zorgstelsel. Vaak door hun kleine sociale netwerk, is de uitstroom uit een verblijfsvoorziening voor veel mensen lastig.

Wat bereikt Buurtcirkel?

Door een ‘cirkel’ in de buurt te creëren waarbij iedereen elkaar helpt, ontstaat er bij deze mensen een gevoel van sociale waardering en doen zij op termijn minder vaak een beroep op professionele zorg. Deelnemers hebben meer sociale contacten en ervaren een verrijking van hun leven. Dit heeft een positieve invloed op hun emotioneel welbevinden en het tegengaan van sociaal isolement. Dit levert niet alleen de deelnemers iets op, maar de hele buurt.

Wat is er nodig voor Buurtcirkel?

Om een Buurtcirkel op te richten, heb je – naast deelnemers – ook een vrijwilliger nodig die de deelnemers met elkaar verbindt en kennis laat maken met de buurt, een Buurtcirkel-coach die vanaf de zijlijn meekijkt en ondersteunt waar nodig, en een projectleider.

Waar zijn Buurtcirkels?

Sinds dit jaar zijn er Buurtcirkels in Winschoten, Hoogezand, Selwerd(Groningen), Paddepoel (Groningen) en Corpus(Groningen). Ook op andere plekken in Nederland zijn Buurtcirkels. Je kunt ze allemaal vinden via www.buurtcirkel.nl

Meedoen?

Woon jij in één van deze wijken of dorpen? En wil je graag meer weten over de Buurtcirkel? Neem dan contact op met de Buurtcirkelcoach uit jouw buurt:
Buurtcirkelcoach Winschoten:                   Henk Klopstra – h.klopstra@lentis.nl
Buurtcirkelcoach Hoogezand:                   Sylvia Schoots – s.schoots@cosis.nu / bel 06 83 52 56 90
Buurtcirkelcoach Groningen Zuid:             Adri Groenendal – a.groenendal@lentis.nl /
Buurtcirkelcoach Groningen West:            Stieneke Hammenga – s.hammenga@cosis.nu / bel  06 51 83 18 51
Buurtcirkelcoach Groningen Paddepoel:   Janneke Heidema – j.heidema@werkpro.nl / bel  06 10 85 81 16