Deskresearch

Vanuit het project is onderzoek gedaan naar innovaties in het land die goede resultaten laten zien. Deze zijn gebundeld in het document Inspirerende Innovaties.

In dit document vind je 28 inspirerende innovaties die uitstromers van Beschermd Wonen & Opvang kunnen ondersteunen. De voorbeelden komen uit het hele land en lopen erg uiteen. We hopen je met deze voorbeelden te inspireren om zelf een idee aan te dragen bij Welkom in de Buurt.