Op donderdag 1 november vond het minisymposium over zelfstandig wonen in de buurt plaats op het voormalig Suikerunieterrein in Groningen. Het symposium is onderdeel van Let’s Gro en een initiatief vanuit Welkom in de Buurt. Bezoekers konden ervaren, luisteren en aan de slag, met als doel om samen te werken aan een toekomst waarin mensen met een psychische kwetsbaarheid hun eigen plek vinden in de buurt.

In een sfeervol ingerichte oude fabriekshal kwamen zo’n tachtig mensen samen om na te denken over de vraag: ‘Wat gebeurt er als iemand klaar is om vanuit een instelling zelfstandig te gaan wonen, en hoe kunnen wij daar als verschillende partijen ondersteuning in bieden?’ In het publiek: zorgaanbieders, afgevaardigden van de gemeente, ondernemers, cliënten en naasten.

De middag begon met een indringend optreden van Kris Vesseur. Kris is muzikant, gediagnosticeerd met schizofrenie en woont zelf in een beschermd wonen-instelling. Door middel van muziek en poëzie wist zij het publiek te raken.

Vervolgens nam Gert de Haan het woord om het publiek mee te nemen in zijn toekomstvisie voor Beschermd Wonen en Opvang. De Haan is lid van de Commissie Dannenberg, een commissie die een onderzoeksrapport heeft geschreven met als titel ‘Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’. In het gesprek wat hierop ontstond met het publiek bleek al snel dat Groningen landelijk koploper is in deze ontwikkeling. Heleen Vrijhof, programmamanager Beschermd Wonen en Opvang bij de centrumgemeente Groningen, lichtte dat nog extra toe door in te gaan op het beleid vanuit de Groninger gemeenten en de uitdagingen die er nog liggen.

Na de pauze begon het te bruisen toen verschillende initiatiefnemers vertelden hoe zij het ‘landen in de wijk’ bevorderen. Met energie en passie passeerden tien initiatieven de revu. Zo werd er een initiatief gepresenteerd om mensen uit Beschermd Wonen de mogelijkheid te geven hun eigen woonruimte af te bouwen. Het voordeel is tweeledig: er ontstaat nieuwe woonruimte, en de nieuwe bewoner krijgt een grote boost in zelfvertrouwen. “Stel je eens voor dat je je eigen huis hebt afgebouwd, dat kan je met trots aan je vrienden vertellen.”

Een terugkerend thema in het symposium was de shift van hulpverleningsdenken (waarbij je jezelf op een voetstuk plaatst en de ander bestempelt als iemand die hulp nodig heeft), naar samenwerking en wederkerigheid. Hoe kun je voor elkaar iets betekenen?

In de verschillende workshops ging men in gesprek over vier thema’s: stigmatisering tegengaan, mogelijkheden om mee te doen, wederkerige relaties, en betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Per thema werd een top drie actiepunten benoemd waarmee we aan de slag kunnen. Interessant was het idee om ervaringsdeskundigen in te zetten bij uitstroom. “Er moeten buddy’s zijn die jou al zijn voorgegaan en die de weg kunnen wijzen.”

De energie zat er goed in en veel aanwezigen hebben contactgegevens uitgewisseld. Het was een boeiende en energieke middag.