Misschien heb je al gehoord; Welkom in de Buurt 2019 is een feit! Je kunt je dus weer aanmelden als je een goed idee hebt dat bijdraagt aan de uitstroom van Beschermd Wonen & Opvang. Indienen kan tot 8 september 2019. Check hier hoe het werkt.

Er is één verschil ten aanzien van de aanpak in 2018; in plaats van een provincie-brede aanpak wordt er in 2019 ingezoomd op iedere gemeente apart. De afgelopen maanden is daarom met elke afzonderlijke gemeente gesproken over wat er leeft in die specifieke regio. Daarbij zijn vragen gesteld als; ‘Wat gaat er goed, waar liggen (verbeter-)mogelijkheden en wat zijn daarin de ervaren obstakels?’. De uitkomsten van deze gesprekken zijn samengevat en gebundeld tot een lijst met focuspunten (onderaan pagina). Deze lijst vormt de basis voor de aanpak van Welkom in de Buurt 2019.

In de periode van 1 juni t/m eind juli wordt in elke gemeente een bijeenkomst georganiseerd waarin met alle bekende -én onbekende- betrokken stakeholders wordt gesproken of het getekende beeld klopt en hoe hier samen handen en voeten aan te geven. Doel is om te komen tot gezamenlijke afspraken die leiden tot concrete acties.

Het projectteam van Welkom in de Buurt haalt tijdens en na deze bijeenkomst de genoemde goede ideeën op waar stakeholders hun schouders onder willen zetten. Vervolgens helpt het projectteam initiatiefnemers om hun idee uit te werken tot een concreet plan en dito onderbouwde subsidieaanvraag, dit zodat financiële en praktische ondersteuning geborgd is. De indientermijn loopt tot 8 september 2019.

Is er nog geen bijeenkomst geweest in jouw gemeente, maar heb je al wel een idee waar je mee aan de slag wilt? Of is er een bijeenkomst geweest, maar heb je nog iets bedacht? Geen probleem! Download het formulier hier of bel met Jikke via 06-48259090.

En door…

PS. Om je te helpen te komen tot een onderbouwde aanvraag wordt er ook dit jaar weer gewerkt met een invulformat. Het is een hulpmiddel die ervoor zorgt dat je voldoet aan alle gestelde criteria. Dit formulier kun je downloaden onderaan de pagina meedoen.