Steeds meer mensen die gebruik maken van Beschermd Wonen en Opvang (BW&O) stromen uit naar een eigen woning. Naar een eigen plek waar ze met ondersteuning van hun netwerk en met professionele hulp, zo zelfstandig als mogelijk kunnen wonen. Dit op grond van de inzichten uit het rapport van de commissie Dannenberg ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’.

In de zoektocht naar goede ideeën voor het goed en fijn landen van mensen uit BW&O in de buurt, is Welkom in de Buurtgelanceerd. Iedereen uit de provincie Groningen kan nu meedenken over dit vraagstuk. Het is de bedoeling dat er nieuwe ideeën worden verzameld, bestaande goed werkende voorbeelden van elders worden overgenomen en uitgerold in de provincie en dat bijvoorbeeld (ex-)zorgverleners een idee dat al jaren in hun achterhoofd speelt, eindelijk kunnen uitvoeren.

In feite is het een challenge, waarbij iedereen dus wordt uitgedaagd met een goed idee te komen om mensen die zodra ze zelfstandig gaan wonen – maar wel hulp nodig hebben – een warm welkom te geven in de buurt. De praktijk leert namelijk dat met een beetje hulp van medebewoners, deze mensen zich geaccepteerd voelen en prima kunnen laten zien dat zij kunnen ‘meedraaien’ in de maatschappij. Bijvoorbeeld door zinvolle en passende dagbesteding, waarbij ze zich ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven kunnen halen.

Ben je benieuwd wat er elders in het land al gedaan wordt op dit vlak? Kijk dan eens bij het project Buurtcirkel: in o.a. Rotterdam worden ‘kwetsbare’ mensen opgevangen door een vangnet van… juist: buurtbewoners!

Wil je meedoen aan Welkom in de Buurt? Meld je dan hier aan vóór 24 augustus!