Nieuwsbericht ZIENN

(Bron: website ZIENN, d.d. 28 april 2020)

In maart is er in het Westerkwartier een gezinshuis gestart om gezinnen uit deze regio op te vangen. Het gaat om een 2-jarige pilot, voortgekomen uit het innovatieatelier Welkom in de Buurt van de centrumgemeente Groningen.

Dit gezinshuis is een gezamenlijk project van woningcorporatie Wold en Waard, gemeente Westerkwartier en Zienn. Het eerste gezin heeft inmiddels haar intrek in de woning genomen.

Wonen in een huis in plaats van de Crisisopvang

In het gezinshuis wordt een gezin opgevangen in een ‘gewoon’ huis in een woonwijk, in plaats van in een Crisisopvang. Op het verblijf in de Crisisopvang rust vaak een stigma. Dit is naar voor de ouders, maar zeker ook voor kinderen. Zij durven bijvoorbeeld geen vriendjes uit te nodigen om bij hun te komen spelen in de Crisisopvang.

Wonen in een gezinshuis in een wijk komt de participatie van het gezin ten goede. Ze kunnen er ‘gewoon’ wonen, de kinderen kunnen met buurtkinderen spelen en het gezin kan onderdeel uitmaken van de woonwijk. We hopen op deze manier bij te dragen aan de decentralisatie van de maatschappelijke opvang.

Het gezin krijgt begeleiding en de vervolgstap is een eigen huis

In de periode dat het gezin gebruikt maakt van het gezinshuis wordt ondersteuning geboden bij het realiseren van de vervolgstap: een eigen woning. Hierin wordt nauw samengewerkt met het lokale hulpverleners van o.a. Sociaal Werk De Schans.

Ouders krijgen begeleiding bij allerlei zaken, zoals hulp bij de organisatie van geld- en administratie, ondersteuning bij het leggen en onderhouden van sociale contacten of bij het vinden van dagbesteding. De begeleiding hangt af van hun wensen voor de toekomst. Ook voor de kinderen is aandacht, zij worden door begeleiders van Zienn ondersteund met de methode Veerkracht.

Samen maken we het mogelijk

Naast dat dit project een samenwerking is tussen gemeente Westerkwartier,  woningcorporatie Wold en Waard en Zienn, is ook de inrichting van het gezinshuis samen met andere partijen tot stand gekomen.

Zo kreeg het project een subsidie van Welkom in de Buurt en zijn er door lokale ondernemers kortingen gegeven en giften gedaan om het gezinshuis te realiseren. Het meubilair is geschonken door woningbouwcorporatie Lefier, zij gebruikten het niet meer en zochten een maatschappelijke bestemming ervoor. Dit werd mede mogelijk gemaakt door stichting de Westerkwartierse onderneming.