Voor vrouwen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond is het moeilijk een baan te vinden of een opleiding te starten. In Emmen is dit niet anders. Jaarlijks wil Atelier Artisana daarom plek bieden aan zo’n vijftien vrouwen, zodat ze de benodigde vaardigheden leren, sociale contacten opbouwen en zo zichzelf klaarstomen voor een loopbaan of gerichte opleiding. Zo ontplooien ze niet alleen zichzelf, maar dragen ze bij aan de ontwikkeling van vrouwen met een migratieachtergrond en kunnen ze bovendien als rolmodel functioneren.

In het atelier worden sieraden, tassen en andere accessoires gemaakt, die verkocht worden in een webshop. Naast dagbesteding is het atelier een serieuze opstap naar werk of een opleiding: de vrouwen leren er vaardigheden als samenwerking, op tijd komen, plannen en communiceren; er worden netwerklunches georganiseerd; deelnemers krijgen loopbaancoaching en een cursus omgaan met financiën en er zijn workshops die in het teken staan van persoonlijke ontwikkeling.

Naast het uiteindelijke doel een onderneming te starten, opleiding te volgen of (vrijwilligers)werk te vinden, biedt deelname aan het atelier veel gunstige bij-effecten. Vanaf het begin wordt de sociale kring van de betreffende vrouw uitgebreid en kan ze werken aan vaardigheden die voor haar belangrijk zijn. Alle deelnemers worden bijgestaan met individuele coaching, om zo een passend ontwikkelplan op te stellen.

 

Over de initiatiefnemer(s)

Atelier Artisana is een initiatief van onderneemster en gecertificeerd loopbaancoach Maartje van Wagensveld. Vanuit haar ervaring als pedagogisch medewerker en programmabegeleider bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en buurtwerker in het Hogeland, wilde ze in Emmen iets opzetten dat direct effect heeft op de situatie van nieuwe Nederlandse vrouwen. Deze zijn veelal afhankelijk van een uitkering en lopen achter in vergelijking met mannen in dezelfde situatie. Ze is ervan overtuigd dat als vrouwen de kans krijgen en op de juiste manier begeleid worden, ze zich razendsnel kunnen ontwikkelen en andere vrouwen kunnen inspireren.

Per jaar wil Atelier Artisana 15 vrouwen de kans bieden toe te werken naar betaald of vrijwilligerswerk, een opleiding of andere dagbesteding. Daarnaast is er in het atelier plek voor drie vrijwilligsters, die een graantje kunnen meepikken van de workshops en sociale cohesie.

Contactgegevens

Maartje van Wagensveld
06 52 83 96 14
info@atelier-artisana.nl