Er is te lang vanuit gegaan dat volwassenen met autisme minder behoefte hebben aan relaties en minder gemotiveerd zijn om sociale contacten aan te gaan. Recenter onderzoek laat zien dat dit beeld niet klopt. Hoewel volwassenen met autisme meer tijd per dag alleen doorbrengen dan volwassenen zonder autisme, hebben zij evenveel behoefte aan sociaal contact. Wat het lastig maakt is dat zowel de volwassenen met autisme als de mensen met wie zij contact hebben, aangeven veel problemen te ervaren in het onderlinge contact.

Stichting Autisme Digitaal zet zich al langer in om de sociale kloof tussen de maatschappij en volwassenen met autisme, die veroorzaakt wordt door communicatieve problemen, te verkleinen. In dit project staan verschillende activiteiten centraal die hier direct aan bijdragen. Zo wordt het online platform ‘Er is wat’ gelanceerd, waarop de offline activiteiten en relevante organisaties goed vindbaar zijn. Ook organiseren de partijen het symposium ‘Autisme en Contact’, om aandacht te vestigen op het project en behoeften te kunnen peilen.

Daarnaast wordt met de input en medewerking van ervaringsdeskundigen een training opgezet om professionals te leren een dialoog te starten met volwassenen met autisme, over bijvoorbeeld participatie in de wijk. Een tweede training wordt op touw gezet die de basis van autisme behandelt, en vervolgens toegespitst kan worden op leidinggeven, samenwerken en gespreksvoering.

Tot slot worden er verschillende gespreksgroepen gestart (Bruggenbouwersgroep en Verken je autisme-groep) en komt er de mogelijkheid voor volwassenen met autisme door het hele land, om een contactprofiel aan te maken, waarmee zij via een digitale kaart kunnen aangeven hoe zij het liefst benaderd worden en hoe de communicatie het beste werkt.

 

Over de initiatiefnemer(s)

Autisme & Contact is een initiatief van Solidair Groningen & Drenthe en stichting Autisme Digitaal. Het wordt vrijwel helemaal uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. De verschillende activiteiten uit het project moeten niet alleen volwassenen met autisme bereiken, maar ook de mensen met wie zij contact hebben. Hoewel er al een online start is gemaakt met het project, is het ook belangrijk zichtbaar te zijn in de wijken, om het gevoel van inclusie te laten groeien.

Solidair Groningen & Drenthe is een stichting die sociaal-maatschappelijke nood signaleert en hiervoor projecten en trainingen ontwikkelt, die zijn gericht op bewustwording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens. Hierbij zoeken ze altijd de samenwerking met andere partijen uit de maatschappij, om zo vrijwilligers en professionals te activeren zich in te zetten voor mens, dier en natuur.

Contactgegevens

Krista Russchen
06 23 64 65 89
krista@solidairgroningendrenthe.nl

www.eriswat.nl