Als je niet ziet dat iemand een beperking heeft, kan er een situatie ontstaan van onbegrip en onnodige spanning. Om dit tegen te gaan, biedt MEE Drenthe trainingen aan op het gebied van niet-zichtbare beperkingen binnen ASS (autismespectrum), NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en LVB (licht verstandelijke beperking).

Door inwoners, vrijwilligers en/of professionals zich te laten verplaatsen in de denk- en gevoelswereld van iemand met een niet-zichtbare beperking, krijgen ze inzicht in de belevingswereld en kunnen ze beter begrijpen waarom iets wel of niet werkt in de dagelijkse praktijk.

Tijdens het doen van opdrachten, ervaren deelnemers hoe iemand met ASS, NAH of LVB in bepaalde situaties zou kunnen reageren en hoe diegene dit beleeft. Dit leidt tot meer begrip, inzicht en praktische handvatten in het omgaan en de communicatie met deze persoon. Uiteindelijk moeten de trainingen bijdragen aan positieve beeldvorming, draagvlak en draagkracht binnen wijken.

 

Over de initiatiefnemer(s)

Lobke Kooistra is werkzaam bij stichting MEE Drenthe, wat onderdeel is van het landelijke MEE. MEE maakt meedoen mogelijk. Vanuit het ideaal ‘een inclusieve samenleving’, zijn ze er voor mensen die hierin worden belemmerd door hun kwetsbaarheid of beperking. Door jarenlange ervaring heeft de stichting uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking, waardoor het nu fungeert als kenniscentrum op het gebied van inclusie. Bovendien helpt MEE organisaties om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel.

Contactgegevens

Lobke Kooistra
06 11 72 10 04
l.kooistra@meedrenthe.nl