Coöperatie InBegrepen is een collectief van zelfstandige, professionele ervaringsdeskundigen met een missie die er niet om liegt: de eindgebruikers van beleid weer een plaats geven in het vormingsproces. Door de inzet van ervaringsdeskundigen is inclusief beleid namelijk wel écht mogelijk.

Omdat er nog geen dergelijke coöperatie bestaat, heeft InBegrepen de landelijke primeur. Hoewel er natuurlijk netwerken op en onder de radar zijn, is dit een enorme stap in de professionalisering van de inzet van ervaringskennis. Grote organisaties en overheden kunnen terecht bij InBegrepen voor vraagstukken die over nieuw beleid gaan, maar ook vraagstukken die gaan over empowerment, zelfherstel, teamontwikkeling en de implementatie van ervaringsdeskundigen op de werkvloer. Het is dus een aanbod dat verder gaat dan alleen een deskundige mee laten praten.

De ervaringsdeskundigen zijn allemaal als zodanig opgeleid, wat weer een bepaalde garantie biedt voor de betreffende organisaties. Deskundigen hebben veelal een achtergrond die – behalve hun specifieke expertise op het gebied van maatschappelijke thema’s – maakt dat zij op projectbasis, als adviseur, medewerker of projectleider aan de slag kunnen.

Door als collectief te opereren, krijgen coöperanten de gelegenheid zich te ontwikkelen als professional en als persoon. In hun rol krijgen ze bovendien begeleiding, zodat de ervaringskennis ook op de juiste manier op de juiste plek terechtkomt. Daarnaast biedt InBegrepen een online platform waar vraag en aanbod samen kunnen komen. Het is dus vrij eenvoudig om de juiste persoon te vinden voor het betreffende vraagstuk.

 

Over de initiatiefnemer(s)

InBegrepen is bedacht en opgericht door drie mensen die zelf ook ervaringsdeskundig zijn. Heleen Wadman, Marcel Niezen en Michael Kaptein merkten dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de ervaringskennis die alom aanwezig is en dat bij nieuw beleid de eindgebruikers vaak worden vergeten. Ook zagen ze dat ervaringsdeskundigen moeite hebben te professionaliseren en amper vindbaar zijn.

Er is dus zowel aan de vraagkant (overheden, zorginstellingen, enzovoort) als aan de aanbodkant (ervaringsdeskundigen) een gat te dichten. Het is de persoonlijke missie van de drie oprichters geworden om de inzet van ervaringskennis het nieuwe normaal te maken. En hoewel het uiteindelijke doel een écht inclusieve samenleving is, biedt de coöperatie op de weg daar naartoe vele voordelen.

Contactgegevens

Marcel Niezen
marcel@inbegrepen.nl

Heleen Wadman
heleen@inbegrepen.nl

www.inbegrepen.nl