Mothers for mothers (M4M) wil, door vriendschapskringen op te richten voor (jonge en/of aanstaande) moeders, bereiken dat ze meer sociale contacten en zelfvertrouwen krijgen en dat ze weer kunnen genieten en ontspannen. In deze vriendschapskringen komen moeders bij elkaar, die in een kwetsbare situatie zitten, weinig sociale contacten hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Samen delen, leren van elkaar, het stimuleren van elkaar en ontdekken van eigen talenten en kwaliteiten, staan centraal tijdens de vriendschapskring. In de kring wordt een veilig klimaat gecreƫerd, onder meer door de begeleiding van drie ervaren moeders.

Uit onderzoek blijkt dat veel alleenstaande ouders kampen met zowel financiƫle als sociale uitdagingen. Voor mensen die geen sociaal netwerk om zich heen hebben, kunnen de simpelste dingen dan ook voor grote, onnodige problemen zorgen. De vriendschapskring is erop gericht om op een laagdrempelige manier kansen te bieden aan moeders om om te gaan met hun persoonlijke problematiek.

Voor moeder en door moeders; dat is de kracht van dit project. Ervaren moeders zijn in staat onervaren moeders te begrijpen en ze met de juiste technieken (waarvoor zij een training krijgen) gerust te stellen, te activeren om zelf actie te ondernemen of ze te helpen in de omgang met situaties uit het dagelijks leven. Voor vaders geldt dit natuurlijk ook: er wordt een aparte Fathers 4 Fathers-vriendschapskring opgericht.

 

Over de initiatiefnemer(s)

Yvonne is werkzaam bij Solidair Groningen & Drenthe (SGD). M4M is in de gemeente Midden-Groningen bijna afgerond. Gezien het succes van het project wil SGD in meerdere gemeentes vriendschapskringen opbouwen, waaronder in Emmen. Het project wil ondersteuning bieden aan een grote groep moeders en vaders die om heel verschillende redenen andere moeders en vaders willen ontmoeten, zodat zij een steuntje in de rug krijgen.

Op termijn is het doel financieel draagvlak te vinden bij de gemeente en inhoudelijke borging bij een lokale welzijns- en vrijwilligersorganisatie.

Solidair Groningen & Drenthe is een stichting die sociaal-maatschappelijke nood signaleert en hiervoor projecten en trainingen ontwikkelt, die zijn gericht op bewustwording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens. Hierbij zoeken ze altijd de samenwerking met andere partijen uit de maatschappij, om zo vrijwilligers en professionals te activeren zich in te zetten voor mens, dier en natuur.

Contactgegevens

Yvonne Eggen
06 30 86 50 65
yvonne@solidairgroningendrenthe.nl
www.solidairgroningendrenthe.nl