Uit onderzoek blijkt dat mensen met een psychiatrische achtergrond vaak gevoelens van eenzaamheid ervaren. In Emmen komt dit tot een hoogtepunt: maar liefst 43% van de inwoners geeft aan zich wel eens eenzaam te voelen, waarvan 10% zelfs zeer eenzaam. Dit heeft natuurlijk ook weerslag op hun zelfvertrouwen.

Van eenzaamheid naar samen. Een klein gebaar kan het verschil maken. Een klein gebaar dat klein lijkt, maar zo’n heel groot effect heeft. Dat gebaar zoekt project Maatwerk(t) in de vorm van maatjes; vrijwilligers voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Afhankelijk van wensen en behoeftes, kunnen de maatjes bij ze op bezoek gaan, met ze op pad gaan, een spelletje doen, samen muziek maken of simpelweg even een kopje thee komen drinken en wat kletsen. Het contact is, hoe klein of kort ook, enorm waardevol voor de betrokkenen, omdat ze het gevoel krijgen volwaardig te zijn en volledig mee te tellen als mens. Ze krijgen oprechte aandacht.

Aan de andere kant is er het aanbod van sociaal-maatschappelijke activiteiten, dat toch vaak de aansluiting met deze doelgroep mist. Door intensief samen te werken met lokale welzijnspartijen, kerken, de overheid, vrijwilligersorganisaties en ervaringsdeskundigen, hoopt Maatwerk(t) het activiteitenaanbod en de doelgroep dichter bij elkaar te brengen.

 

Over de initiatiefnemer(s)

Yvonne is werkzaam bij Solidair Groningen & Drenthe (SGD). Project Maatwerk(t) loopt op dit moment ook in de gemeente Tynaarlo en SGD wil in Emmen graag een vergelijkbaar project opzetten. Het project is gericht op het welzijn en welbevinden van mensen met een psychiatrische achtergrond en heeft een preventieve werking. Op lange termijn is het doel financieel draagvlak te vinden bij de gemeente en inhoudelijke borging bij een lokale welzijnsorganisatie.

Solidair Groningen & Drenthe is een stichting die sociaal-maatschappelijke nood signaleert en hiervoor projecten en trainingen ontwikkelt, die zijn gericht op bewustwording, activering en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens. Hierbij zoeken ze altijd de samenwerking met andere partijen uit de maatschappij, om zo vrijwilligers en professionals te activeren zich in te zetten voor mens, dier en natuur.

Contactgegevens

Yvonne Eggen
06 30 86 50 65
yvonne@solidairgroningendrenthe.nl
www.solidairgroningendrenthe.nl