In Wij Zijn De Wijk draait het om – hoe kan het ook anders – de wijkbewoners. Nieuwe en gevestigde buurtbewoners ontwikkelen zelf een burennetwerk, met hulp van coaches, de inzet van een ervaringsdeskundige, een leeromgeving die empowerment stimuleert en cursusmateriaal. In het project worden er zo’n 50 bewoners, waarvan zeker 30 nieuwkomers, uitgenodigd.

Met Wij zijn de Wijk wil stichting Community Builders meebouwen aan de bloei van wijken en daarmee segregatie en eenzaamheid tegengaan. De aanpak gaat uit van de al aanwezige kwaliteiten en de gezamenlijke zoektocht naar de eigen kracht van bewoners, en dan met name nieuwkomers. Op die manier ontstaan er vriendschappen, voelen bewoners zich meer thuis en krijgen ze de kans nieuwe talenten bij zichzelf te ontdekken.

Uiteindelijk moet Wij Zijn De Wijk een schaalbaar concept worden, zodat ook in andere steden en wijken een platform geboden kan worden aan gemeenschapsgerichte initiatieven. Dit kan mede door het gebruik van een online videotraject, met online en offline coaching.

 

Over de initiatiefnemer(s)

Evert Sulman is een ondernemer met een sociaal hart. Zo startte hij meerdere initiatieven, waaronder stichting Community Builders en de koepelstichting Quartermasters. De Kwartiermakers werken aan de bloei van Nederland door vanuit de maatschappij, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. Ze faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

Centraal in de werkwijze van dit initiatief staat de methode Asset Based Community Development (ABCD), dat een fundament voor community building biedt. Vertrekpunt is alles wat er al in een gemeenschap aanwezig is aan gaven, vaardigheden en passies, maar ook culturele, historische, economische en fysieke bronnen en middelen.

Contactgegevens

Evert Sulman
06 24 99 49 54
evert@wijzijndewijk.org