Over WidB

Waarom?

Door verschuiving in de zorg gaan steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig wonen. Ook Nieuwe Nederlanders nemen hun intrek in de buurt. Deze beweging gaat niet vanzelf. Voor een succesvolle samenleving, waarin iedereen mee kan doen, is nog veel werk nodig.

Denk aan het actief welkom heten van deze doelgroepen binnen de buurt. Ze kunnen op allerlei vlakken hulp gebruiken om (weer) deel uit te maken van de samenleving.

Wat?

Welkom in de Buurt gaat over vragen als ‘Hoe wordt een inwoner opgevangen in de wijk?’, ‘Hoe besteedt deze zijn tijd en waar heeft hij wel en geen hulp bij nodig?’ en ‘Hoe laat je inwoners zich welkom en thuis voelen?’.

Drie gemeenten in Zuidoost-Drenthe gaan de uitdaging aan: samen met de inwoners tot een samenleving komen waarin iedereen kan meedoen en iedereen het gevoel heeft onderdeel te zijn van de buurt en niet aan de zijlijn te staan.

Iedereen kan een subsidieaanvraag voor zijn of haar idee indienen. Misschien woon je al jaren in Zuidoost-Drenthe, heb je een onderneming die kan bijdragen, heeft jouw organisatie al een plan op de plank liggen of heb je zelf in een situatie gezeten waarin je je juist wel of niet welkom voelde.

Hoe?

Er zijn goede ideeën nodig. Ideeën die bijdragen aan een inclusieve en gelijkwaardige samenleving. We halen deze ideeën actief op in de regio. Ook kijken we naar inspirerende en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland.

Het projectteam helpt initiatiefnemers bij de uitwerking van het idee. Samen komen zij tot een goed uitgedachte subsidieaanvraag. Bij toewijzing ontvangen de initiatiefnemers deelfinanciering en eventueel begeleiding in de vorm van een maatwerktraject.

Wie?

Het project wordt uitgevoerd door Buro Bries in opdracht van de gemeenten Borger Odoorn, Coevorden en Emmen. Het projectteam bestaat uit adviseurs en ervaringsdeskundigen en wordt bijgestaan door deskundige beleidsadviseurs van de drie gemeenten.

Impact

Het doel van Welkom in de Buurt is kwetsbare inwoners een steuntje in de rug te geven, zodat zij zelfstandig en gelukkig in hun nieuwe omgeving kunnen wonen. Maar ook om het gevoel van ‘je thuis voelen’ vanzelfsprekender te maken voor iedereen.

Om als initiatiefnemer te leren van wat je doet en bij te kunnen sturen op meer bereik met jouw project of financiële middelen, voeren we een impactonderzoek uit. Dit houdt in dat we de bedoelde en onbedoelde gevolgen van jouw activiteiten in kaart brengen. Zo krijg je inzicht in de sociale impact van jouw project en in wat wel en niet heeft gewerkt.

Het impactonderzoek helpt om meer resultaat te bereiken met de beschikbare budgetten en is in handen van het gespecialiseerde onderzoeks- en adviesbureau Alexander Impact.

Ontvang de

nieuwsbrief

Al het Welkom in de Buurt-nieuws ontvangen? Abonneer je op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

Schrijf je in